Vytisknout

B.3 CELKOVÁ A KOORDINAČNÍ SITUACE Page 1

REKONSTRUKCE CHODNÍKU NA BEZBARIÉROVÝ V ULICI BUREŠÍN a LÁNOVÁ,

OSTROŽSKÁ LHOTA

Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci chodníků na bezbariérové podél silnice III/4954 a v ulici

Burešín v obci Ostrožská Lhota.

Je navržena jedna trasa chodníku – trasa „A“

V trase „A“ je navržena rekonstrukce stávajícího chodníku, který nevyhovuje požadavkům na

bezbariérovost a povrch chodníku je poškozen korozí betonové dlažby.

Navržený chodník bude rozšířen na 1,50 m a bude přimknut k vozovce, bude doplněn o varovné a

signální pásy, podélný a příčný sklon bude upraven. Od stávající komunikace bude chodník oddělen

novými silničními obrubníky, plochy za záhonovým obrubníkem budou ohumusovány a zatravněny.

Parametry:

Délka komunikace: Trasa A 193,15 m

Celkem komunikace 193,15 m

Šířka chodníku je minimálně 1,50 m mezi obrubami.