Vytisknout

B1+B2 vizualizace 1.POPIS

Územní studie Za Humny B1 a B2

Jedná se o území mezi ulicí Nové Záhumní a Kříb. Tato lokalita je dle současného územního plánu svou rozlohou největší zastavitelnou plochou v obci. Lokalita Za Humny se skládá ze dvou částí, a to územím označeným na územním plánu jako B1 (horní část) a B2(dolní část).

Uzemní studie prověřuje stav a možnosti rozvoje území především v zastavitelných, nebo ve vybrané části nezastavěného území z hlediska komplexního řešení krajiny. Studie řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území. Tato studie nám ukazuje, jak lze území organizovaně využít pro výstavbu. Studie vymezuje a eliminuje nutnou zastavitelnou plochu, řeší infrastrukturu, zeleň i možnost parkovacích ploch. Zpracováním územní studie již například víme, že v novém územním plánu nebude v této lokalitě zabírat zastavitelná plocha 9 ha, ale celkem (B1+B2) jen cca 2,2 ha. Snahou bylo zachovat majetkoprávní vztahy dle zástavby v ulici Záhumní a efektivně využít území i z hlediska ekonomického. V územní studii je myšleno na příjezd „do humen“ (zahrad) stávajících rodinných domů. V územní studii je navržená zástavba v lokalitě B1 – 15 RD a v lokalitě B2 – 34 rodinných domů.

Rozvoj tohoto území je závislý na součinnosti jednotlivých majitelů pozemků. Toto je jen stručné představení této územní studie. Máme v plánu, jakmile to bude možné, studii podrobněji projednat s jednotlivými majiteli. Bude vhodné nasměřovat výstavbu i ve zbývajících lokalitách, kde jsou dle stávajícího územního plánu navrženy zastavitelné plochy, tím vzniknou jasné podklady pro tvorbu nového územního plánu.

                                                                                                                             RT

B1B2náhled