Vytisknout

SBĚRNÉ MÍSTO OSTROŽSKÁ LHOTA

Provozní doba – letní měsíce :

DUBEN - LISTOPAD

      středa            14:00 - 17:00 hod.

      sobota            7:00 - 13:00 hod. 

Provozní doba – zimní měsíce :

PROSINEC - BŘEZEN

Správce sběrného místa:   Bedřich Doležal,  tel. 732 517 593

Obec Ostrožská Lhota, 687 23 Ostrožská Lhota 148

 

Na sběrné místo je možno zdarma vyvézt:

STAVEBNÍ ODPAD = odpad vzniklý při rekonstrukci domů

NEPATŘÍ SEM - azbest = eternitové desky, odpad znečištěný olejem, sádrokarton, lepenka, beton

OBJEMNÝ ODPAD = odpad velkých rozměrů

NEPATŘÍ SEM - pneumatiky, barvy, postřiky, ředidla, lepenka, nový polystyren

DŘEVO

NEPATŘÍ SEM - stavební odpadové dřevo např. dřevěné rámy oken, surová, laminovaná nebo dýhovaná

dřevotříska

BIO ODPAD = rozložitelný odpad ze zahrádek

NEPATŘÍ SEM - zbytky jídel, větve, stromy, tůje, tuky, oleje

PAPÍR

NEPATŘÍ SEM - nápojové kartony, kopíráky, voskovaný papír, papíry od olejů a potravin,

papírové kapesníky, pleny, role od koberců, pytle od směsí

ELEKTROODPAD

PLAST = hračky, plexisklo, fólie, igelit, kbelíky, kanystry

NEPATŘÍ SEM - novodurové potrubí, polystyren, hadice, plachty, obaly od barev a nebezpečného odpadu

HALUZE, VĚTVE = haluze ze stromů, túje, stromky

SKLO

NEPATŘÍ SEM - barevné sklo

BAREVNÉ SKLO - barevné láhve

DRÁTOSKLO - PALETA

ZRCADLO - PALETA

AUTOSKLO - PALETA

POLYSTYREN ČISTÝ - VAKY

Občané dovezený materiál roztřídí do jednotlivých kontejnerů podle druhu odpadu.

Do sběrného dvora nelze vyvážet směsný komunální odpad z domácností.

Množství odevzdaného odpadu na osobu za rok:

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, zemina a kamení, směsné stavební a demoliční odpady,

biologicky rozložitelný odpad (rostlinný), objemný odpad            500 kg/ročně

Papír a lepenka, plasty            100 kg/ročně

Zeminu a beton lze uložit po dohodě se správcovou (Jarmila Cíchová, tel. 737 558 476) v Močidlech. Uložení zeminy je zpoplatněno.

Předem kontaktujte paní Cíchovou.

Provozní doba - Močidla

Sobota 8:00 - 12:00 hod.


 

SBĚRNÝ DVŮR OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

Na sběrné místo Ostrožská Nová Ves je možno zdarma vyvézt odpady uvedené v samostatné příloze. V příloze jsou i provozní hodiny a vedoucí sběrného místa.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 601 158 045 p. Čápek

Odebíraný odpad:

- Nebezpečný odpad

- Pneumatiky

Provozní doba:

1.4. - 31.10.

Úterý a  sobota  8:00 - 12:00 hodin, čtvrtek   14:30 - 17:30 hodin

1.11. - 31.3.

Úterý a sobota   8:00 - 12:00 hodin, čtvrtek   13:30 - 16:30 hodin